De woningmarkt meer in trek?

Consumenten staan weer positiever tegenover de woningmarkt. Stabiele hypotheekrentes en stijgende inkomens dragen bij aan het groeiende vertrouwen van zowel starters als doorstromers. Opvallend is dat huishoudens momenteel minder voorzichtig zijn over de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. Het aantal mensen met een negatieve kijk begint bijna gelijk te lopen met het aantal optimistische huishoudens. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, zoals beperkt aanbod en felle concurrentie, lijkt de algehele stemming positief te evolueren, wat hoopvolle vooruitzichten biedt voor de woningmarkt.

De koopprijs blijft stijgen

In de laatste maanden van 2023 bleven de woningprijzen stijgen. De gemiddelde koopprijs steeg met 3,1% ten opzichte van het vorige kwartaal, en ook de Prijsindex Bestaande Koopwoningen liet een stijging van 1,7% zien. Als we kijken naar de werkelijke prijzen, vooral als we rekening houden met inflatie, was de mediane verkoopprijs in het laatste kwartaal van 2023 nog steeds lager, ergens tussen de -3,8% en -9,5%, vergeleken met het prijsniveau in het tweede kwartaal van 2022. Ondanks de aanhoudende stijging, ligt het huidige prijsniveau nog steeds onder dat van 2022. Wil jij je huis verkopen en ben je benieuwd wat je ongeveer kunt ontvangen? Doe de online waardebepaling bij ons op de site.

Toename in de vraag

Omdat mensen meer vertrouwen hebben in het kopen van een huis en ze ook meer kunnen lenen, stijgt de vraag naar koopwoningen. In het laatste deel van 2023 heeft de NVM een stijging van meer dan 36.400 verkopen geregistreerd, wat neerkomt op een toename van 9,2% vergeleken met het kwartaal daarvoor. Het Kadaster meldt 50.500 transacties, wat een groei van 7,5% betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. Over het hele jaar gezien, zijn er in 2023 meer verkopen geregistreerd (132.200 koopwoningen) dan in 2022 (130.300 koopwoningen). Dit wijst erop dat de dalende trend op de markt voor bestaande koopwoningen mogelijk aan het veranderen is. De positieve verandering duidt op een potentieel nieuwe koers voor de woningmarkt.

Hypotheekmarkt in evenwicht

De laatste drie kwartalen van 2023 laten zien dat de hypotheekmarkt steeds stabieler wordt. Het aantal aanvragen voor hypotheken, vastgesteld op 92.800, en het aantal goedgekeurde hypotheken, met een totaal van 73.600, blijven in het vierde kwartaal op een vergelijkbaar niveau als eerder in het jaar. In 2023 zien we echter een opvallende verandering. Zowel het aantal aanvragen voor hypotheken (368.400) als het aantal goedgekeurde hypotheken (282.200) is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, met respectievelijk een daling van 29% en 36%. Deze verandering komt voornamelijk door een fors verminderd aantal oversluitingen van bestaande hypotheken in vergelijking met 2021 en 2022, waardoor de hypotheekmarkt een nieuw evenwicht lijkt te vinden. Met een onafhankelijk hypotheekadviseur breng je jouw financiële situatie in kaart en ga je op basis hiervan opzoek naar een hypotheek die het best aansluit bij jouw behoefte. Maak online een afspraak.

Samenvattend laten de recente gegevens voor het vierde kwartaal van 2023 zien dat het vertrouwen in de woningmarkt groeit. Zowel starters als doorstromers zijn optimistischer door stabiele hypotheekrentes en stijgende inkomens. Hoewel huishoudens minder terughoudend zijn, zijn er nog uitdagingen zoals beperkt woningaanbod en sterke concurrentie. De koopprijzen stijgen nog steeds, maar liggen onder het niveau van 2022. Toegenomen vertrouwen en betere leencapaciteit leiden tot meer vraag naar koopwoningen, met een positieve trend in verkopen. De hypotheekmarkt blijft stabiel, met lagere aantallen aanvragen en toekenningen, vooral door minder oversluitingen. Over het geheel genomen zijn er hoopvolle vooruitzichten voor de woningmarkt, ondanks aanhoudende uitdagingen.