Energielabel verplicht voor retailpanden

Verplicht energielabel retailpanden

Voor kantoren is een energielabel (minimaal C) verplicht. Momenteel geldt voor horeca- en winkelpanden nog niet dezelfde verplichting voor energielabels als voor kantoren. Maar deze lijkt er in 2025 wel aan te komen.

Uit onderzoek van dataverzamelaar Locatus blijkt dat ongeveer twee derde van alle retailpanden nog geen verplicht energielabel heeft. Dit betreft bijna 140.000 winkelpanden. Dit betreft een lagere dekkingsgraad dan kantoren, waarvan bijna 80% een verplicht energielabel heeft en woningen, waarvan 50% een verplicht energielabel heeft. Van de ruim 70.000 retailpanden die wel een energielabel hebben, heeft het merendeel een groen energielabel. Dit betekent dat deze panden goed presteren op het gebied van energie-efficiëntie.

Huidige status energielabel in retailsector

Locatus meldt dat eigenaren van retailpanden die verwachten een gunstig energielabel te ontvangen, eerder de neiging hebben om een label aan te vragen. Op dit moment voldoet slechts 17% van de panden met een label niet aan de verplichting, mocht een verplicht energielabel D voor de retail daadwerkelijk worden ingevoerd.

Een energielabel is verplicht bij verkoop- of verhuurtransacties van panden, dit geldt voor zowel woningen als voor de retailsector. Volgens de dataverzamelaar heeft nog steeds meer dan de helft van de leegstaande retail panden geen verplicht energielabel. Van de wel gelabelde panden heeft een relatief groot deel (23%) een energielabel dat lager is dan D.

Retailketens actiever

Locatus heeft geen toegang tot informatie over pandeigenaren en hun betrokkenheid bij de energielabelverplichting. Gelukkig zijn er wel gegevens beschikbaar over retailketens en hieruit blijkt dat sommige ketens actief bezig zijn met het verkrijgen van een energielabel. Het ijkt er dan ook op dat huurders zich steeds meer inzetten voor het verkrijgen van groene en rendabele energielabels.

Bewustwording

Of een verplicht energielabel een definitieve oplossing is voor het verminderen van energieverbruik, is nog niet te zeggen. Echter, is het wel een manier om mensen in beweging te krijgen. Dit is terug te zien in de verplichting van energielabel C voor kantoren. Op dit moment heeft namelijk bijna 80% van alle kantoorpanden een energielabel. Dit energielabel geeft een helder beeld van hun energieverbruik.

In de retailsector is dit aanzienlijk minder. Hier blijft het aantal panden met een energielabel hangen op minder dan 35%. Hierdoor ontbreekt het inzicht in het energieverbruik van deze panden. Het invoeren van verplichte energielabels kan een goede stap zijn richting bewustwording van het efficiënt verbruiken van energie.