Mismatch vraag en aanbod zorgt voor sterke daling opname kantoren en bedrijfsruimte

De m²-opname* van kantoren (-26 procent) en bedrijfsruimte (-28 procent) is in het eerste kwartaal sterk afgenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Vooral de gestegen rente en hoge energieprijzen zetten een rem op de vraag en de bereidheid om te investeren in kantoren, bedrijfsruimte en logistiek vastgoed. Desondanks blijft de vraag naar bedrijfsruimte en logistiek vastgoed aanwezig. Terwijl het aantal transacties van kantoren met 21 procent daalde, steeg het aantal transacties voor bedrijfsruimte en logistiek vastgoed met 17 procent.

Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2023 Q1

Vaart uit commercieel vastgoedmarkt(uitgave januari 2023)

In het vierde kwartaal 2022 ging de vaart verder uit de markt voor commercieel vastgoed. De ontwikkeling die zich in het derde kwartaal 2022 aftekende, heeft zich doorgezet. De hard gestegen rente remde de gebruikersvraag naar en investeringsbereidheid voor commercieel vastgoed. Ook vertaalde dit zich in stijgende rendementseisen van beleggers. Daarnaast is de impact van de sterk gestegen energierekening groot. De rente en energiekosten beïnvloedden alle segmenten binnen commercieel vastgoed: kantoren, winkels en bedrijfsruimte. Daarbij hield de markt voor bedrijfsruimte door een krap aanbod het beste stand. Het krappe aanbod drukte de opname van bedrijfsruimte en zorgde voor hogere huur- en koopprijzen.

Stand van zaken bedrijfsruimtemarkt 2022

Stand van zaken bedrijfsruimtemarkt 2022 (uitgave juni 2022)

Een sector die in zijn groei wordt geremd. De belangrijkste redenen voor de rem op de groei zijn een tekort aan geschikt aanbod en te weinig nieuwe beschikbare bouwgronden De verwachting is dat de vraag naar bedrijfsruimte voorlopig aanhoudt, mede omdat e-commerce groeit, maar bijvoorbeeld ook omdat de behoefte aan grotere voorraden is toegenomen.

Stand van zaken bedrijfsruimtemarkt 2022

 

Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2021 Q4 (uitgave januari 2022)

De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed sloot 2021 af met een sterk vierde kwartaal. In zowel de kantorenmarkt als de bedrijfsruimtemarkt steeg het opnamevolume -het aantal m² dat in gebruik wordt genomen- met 25% ten opzichte van het derde kwartaal.

Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2021 Q4 (uitgave januari 2022)

Kantoren in cijfers 2021

Het jaar 2020 was zeker bijzonder. Het coronavirus en de contactbeperkende maatregelen van de overheid leidden enerzijds tot een daling in de vraag naar kantoorruimten en een lager beleggingsvolume dan in 2019, anderzijds bleef zowel het aanbod als het  aanvangsrendement stabiel. Door corona kwam er ook meer aandacht voor het thuiswerken. Onduidelijk is of de wens om meer thuis te werken ook een verminderde vraag naar kantoorruimte tot gevolg heeft. In ieder geval is het uitgangspunt van veel bedrijven dat gezondheid en welzijn van werknemers voorop staan. Om die reden zal waarschijnlijk de vraag naar hoogwaardige en duurzame kantoren de komende jaren juist toenemen.

Logistiek in cijfers 2021

De logistieke vastgoedmarkt in Nederland heeft in de afgelopen tien jaar een flinke expansie doorgemaakt, die mede te danken is aan de groei van de online detailhandelsbestedingen. Vooralsnog lijkt aan deze expansie geen einde te komen. De logistieke vastgoedmarkt blijft beleggers aantrekken en werd in dit deel van de commerciële vastgoedmarkt een recordbedrag belegd, wat mede tot gevolg had dat de aanvangsrendementen verder naar beneden gingen.

Kantoren in cijfers 2020

In deze publicatie Kantoren in Cijfers is een groot aantal nieuwe statistische cijfers over de Nederlandse kantorenmarkt op overzichtelijke wijze gepresenteerd. De gegevens hebben betrekking op de periode 2010-2019. Opvallend is dat uit deze uitgave blijkt dat de economische groei in Nederland de afgelopen jaren – wellicht anders dan verwacht – een beperkt effect heeft gehad op de vraag naar kantoorruimte. Tussen 2015 en 2019 steeg de opname ‘slechts’ met 6,5 procent.

Bekijk hier de cijfers.

Stand van zaken commercieel vastgoed 2021 (uitgave feb 2021)

De commerciële vastgoedmarkt in Nederland heeft het afgelopen jaar een tamelijk positief beeld te zien gegeven. Ondanks de coronapandemie slaagden de meeste segmenten binnen het commerciële vastgoed erin de afzet goed op peil te houden. Dat blijkt uit de cijfers van NVM Business die jaarlijks bekend gemaakt worden in het rapport Stand van Zaken Commercieel Vastgoed.

Bekijk hier de uitgave.

Logistiek vastgoed in cijfers 2020 (uitgave april 2020)

Het direct beschikbare aanbod van logistiek vastgoed  – distributiecentra en grootschalige opslagruimten-  is vorig jaar voor het eerst sinds 2014 toegenomen. Ultimo december 2019 stond in Nederland 2,75 miljoen vierkante meter te huur en te koop, een toename van meer dan 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Die conclusie kan worden getrokken uit de door NVM Business uitgebrachte publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2020, die dit jaar voor de zevende keer verschijnt en die een grote hoeveelheid statistische informatie bevat.

Bekijk hier de uitgave.

Stand van zaken commercieel vastgoed 2020 (Uitgave februari 2020)

Dit rapport bevat de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van NVM Business naar de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt.\

Bekijk hier de uitgave.

Stand van Zaken Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019 (uitgave 17 oktober 2019)

Hoewel in het algemeen de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed in de eerste helft van 2019 een positief beeld opleverde, waren er op regionaal niveau duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar wat betreft de vraag én wat betreft het aanbod. Dat valt op te maken uit een cijfermatige analyse van de ontwikkelingen in 40 economische regio’s, waarvan de resultaten zijn neergelegd in NVM-publicatie Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019, een uitgave van NVM Business.

Bekijk hier de uitgave.

Kantoren in cijfers 2018 (uitgave juni 2019)

Wat is het totale rendement op kantoren? Hoeveel vierkante meter kantoorruimte is er in Utrecht of in Amsterdam? Welke ontwikkeling heeft de huurprijs de afgelopen jaren te zien gegeven? Het antwoord vindt u in Kantoren in Cijfers. Het verschaft u actuele statistische informatie over bijna alle aspecten van de Nederlandse kantorenmarkt, zoals de voorraad kantoorruimte, vraag en aanbod, de beleggingsmarkt, bouwkosten van kantoren, huurprijzen en rendementen.

Bekijk hier de uitgave.

Logistiek vastgoed in cijfers 2018 (mei 2019)

In dit overzicht vindt u de laatste cijfers van de Nederlandse markt voor distributiecentra en opslagruimten boven de 2.500 m2.

Bekijk hier de uitgave.

Vraag naar logistiek vastgoed naar recordhoogte (mei 2019)

De markt voor logistiek vastgoed in Nederland stond in 2018 in het teken van een grote vraag naar distributiecentra en grootschalige opslagruimten, zowel door bedrijven (logistieke dienstverleners, retailers en producenten) als door beleggers. Sterker nog: de vraag naar logistiek vastgoed was nog nooit zo groot als in het afgelopen jaar.Dit is een van de conclusies die kunnen worden getrokken uit de door NVM Business uitgebrachte publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2018.

Bekijk hier de uitgave.

Stand van zaken commercieel vastgoed 2018

In deze uitgave komen de belangrijkste ontwikkelingen voor commercieel vastgoed aan bod en wordt behalve aan het landelijk beeld uitvoerig aandacht besteed aan de marktontwikkelingen in de provincies. U kunt deze uitgave in pdf downloaden.

Bekijk hier de stand van zaken.

Randstad Koopstromenonderzoek 2018

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Dat is een van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’. Opvallend is dat de grote centra hun positie juist verstevigen. Het Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen. 

Bekijk hier het onderzoek.

NVM Stand van zaken commercieel vastgoed in 50 gemeenten 2018

De markt voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten in cijfers. 

Bekijk hier de stand van zaken.

NVM Logistiek vastgoed in cijfers 2017

Statistiek van de Nederlandse markt voor distributiecentra en opslagruimten.

Bekijk hier de cijfers.

NVM Stand van zaken commercieel vastgoed maart 2017

In deze uitgave komen de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor kantoor-, winkel- en bedrijfsruimte aan bod. Anders dan in voorgaande jaren wordt behalve aan het landelijk beeld uitvoerig aandacht besteed aan de marktontwikkelingen in de provincies.

Bekijk hier de cijfers.

NVM Business special “Bedrijfsruimtemarkt in 10 Gemeenten” 2017 – Utrecht

De stand van zaken van de Nederlandse markt voor bedrijfsruimte ingezoomd per gemeente waaronder Utrecht.

Bekijk hier de special.

NVM Kantorenmarkt Randstad 2017

Elk jaar produceert NVM Business de Stand van zaken van de kantorenmarkt in de Randstad. Via deze link kunt u de editie van 2017 downloaden.

Bekijk hier de stand van zaken. 

NVM bedrijfsruimtemarkt 2017

De stand van zaken van de Nederlandse markt voor bedrijfsruimte uitgebracht door de NVM september 2017.

Bekijk hier de stand van zaken. 

Vastgoedmonitor Utrecht 2016

Dit jaarlijkse onderzoeksrapport van de gemeente Utrecht biedt u een overzicht van de kantoorruimte, winkelruimte en bedrijfsruimte markt in de stad Utrecht en directe omgeving.

Bekijk het rapport.

Vastgoedmarkt in beeld NVM 2016

De drie vakgroepen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) hebben voor de derde keer hun feiten en cijfers gebundeld in het rapport ‘Vastgoedmarkt in Beeld’. De vastgoedmarkt in 2016 wordt door de NVM-vakgroepen Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed ook in deze uitgave op een prachtige en uitvoerige wijze belicht.

Bekijk het rapport.

NVM Logistiek Vastgoed in Cijfers 2016

Logistiek Vastgoed in Cijfers 2016 is een onmisbare steun als u zich snel wilt oriënteren op de Nederlandse markt voor logistieke gebouwen. Het verschaft u actuele statistische informatie over bijna alle aspecten van de Nederlandse markt voor distributiecentra en opslagruimten, zoals de voorraad logistiek vastgoed, vraag en aanbod, de beleggingsmarkt, bouwkosten van distributiecentra, huurprijzen en rendementen.

Bekijk het rapport.

NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen.

Bekijk de NVM.

Funda in business

Funda in business is het platform om vraag en aanbod in commercieel vastgoed bij elkaar te brengen.

Bekijk Funda in business.

PropertyNL

Het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland presenteert het aanbod commercieel vastgoed, research en vastgoednieuws.Een onderzoeksorganisatie en uitgeverij op het gebied van commercieel vastgoed.

Bekijk PropertyNL.

Vastgoedmarkt

Een onafhankelijk nieuwsblad voor commercieel vastgoed en de vastgoedprofessional.

Bekijk het nieuwsblad.

Vastgoedjournaal

Het online medium voor de vastgoedprofessional.

Bekijk het vastgoedjournaal.

Bedrijvenwinkel / Ondernemersloket

Het Ondernemersloket van de gemeente Utrecht is hét aanspreekpunt voor de ondernemer met als doel u wegwijs te maken in procedures zoals bestemmingsplan, milieuvergunning, drank- en horecavergunning. Procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij de start of uitbreiding van uw onderneming in de gemeente Utrecht.

Bekijk het loket.

Neem vrijblijvend contact op met ons

Plan direct een afspraak in of neem contact op. We nemen snel contact met je op om kennis te maken.

Afspraak maken wonen Afspraak maken bedrijven
Bedrijfshuisvesting