Ontwikkelingen bedrijfsruimtemarkt Q4 2021

Ontwikkelingen bedrijfsruimtemarkt

Met ruim 1,95 miljoen opgenomen m² bedrijfsruimte kende de bedrijfsruimtemarkt een uitstekend vierde kwartaal 2021. Het zijn met name grote transacties van bedrijfsruimten met een logistieke functie van 10.000 m² en meer die de opnamecijfers stuwen.

  • In het vierde kwartaal werd circa 1,95 mln. m² bedrijfsruimte opgenomen (+25% t.o.v. Q3). Hoewel Q4 altijd een sterk kwartaal is, was de vraag uitzonderlijk hoog. De totale jaaropname voor 2021 komt uit op ruim 6,7 miljoen m², ofwel 36% meer dan in 2020
  • Transacties boven 10.000 m² waren wederom talrijk, vooral gedreven door de vraag van logistieke functies. Ook in de middelgrote segmenten tussen 2.000 en 10.000 m² was veel vraag. De vraag naar kleinere bedrijfsruimten tot 1.000 m² bleef ruwweg gelijk aan Q3
  • Kijken we naar aantallen, dan zien we een beeld dat gedomineerd wordt door kleinschalige transacties. Van alle door ons geregistreerde transacties had 76% een omvang van 1.000 m² of kleiner. Transacties lagen voor 84% in de huursfeer en dat is historisch gezien hoog. Mogelijk is sprake van een tekort aan koopaanbod.
  • Zoekers in de bedrijfsruimtemarkt lopen dan ook tegen tekorten aan. In Q4 lag het aanbod van bedrijfsruimten 11% lager dan in Q3. Een jaar geleden lag het aanbodvolume zelfs 30% hoger. Er is met name een tekort aan moderne objecten en objecten voor opslag en distributie in stedelijke gebieden
  • Net als in de kantoren- en winkelmarkt kampt de bedrijfsruimtemarkt met veel structureel en incourant aanbod. In Q4 nam het structurele aanbod zelfs toe met 3% tot ruim 1,9 miljoen m². Van al het aanbod is momenteel 24% structureel. Een jaar geleden was dat nog 20%
  • Een deel van dit structurele aanbod betreft zogenaamde ‘maatjassen’ die voor specifieke gebruikers gebouwd zijn en die niet aansluiten bij de huidige wensen van gebruikers. Maar ook grotere complexen die niet geschikt zijn voor logistieke activiteiten door onvoldoende vrije hoogte en draagkracht van de vloeren.

Klik hier voor de volledige uitgave

Bron: nvm.nl