Ontwikkelingen bedrijfsruimtemarkt

Bedrijf

De opname van bedrijfsruimte in het derde kwartaal 2021 laat een daling zien van 15% in vergelijking met een kwartaal eerder. Een tekort aan geschikt aanbod is hiervan de oorzaak. Dit blijkt uit een analyse van NVM-datadochter brainbay op basis van cijfers van NVM Business. Belangrijkste ontwikkelingen:

  • Aantal transactiesgedaald met 22%; gemiddeld iets grotere transacties t.o.v. Q2
  • Afname van transacties in elk segment, behalve het grootschalige segment (25.000 –100.000 m²)
  • Vooral logistieke transacties maar ook overige bedrijfsruimtetransacties in grootte afgenomen
  • Weinig nieuwbouw en schaarste van bouwgrond
  • Transactielooptijdenhuurtransacties toegenomen, looptijden kooptransacties afgenomen
  • Aandeel van objecten die structureel leeg staan is afgenomen van 22% naar 20%

Bron: nvm.nl