Brainbay Woningwaarde-index stijgt met 1,4%

 

Het is het derde opeenvolgende kwartaal dat de waarde van de koopwoningvoorraad in Nederland is gestegen. Toch is de index nog niet op het niveau van het 2e kwartaal 2022, toen de index op het hoogste punt ooit stond. Sindsdien daalde de index drie kwartalen op rij, nu dus gevolgd door drie kwartalen van stijging. Vergeleken met een jaar eerder is de index gestegen met 1,6%.

Woningwaarde-index

Bron: brainbay/NVM

De Brainbay Woningwaarde-index laat de waardeontwikkeling door de tijd zien van de koopwoningvoorraad in Nederland. De index is gebaseerd op de totale koopwoningvoorraad van Nederland, is zeer actueel, maakt gebruik van door NVM-taxateurs toegepaste AVM-technologie, en is voor veel subselecties (vaak tot op wijkniveau) betrouwbaar.

Grootste stijging bij tussenwoningen en appartementen

De stijging van de index is op kwartaalbasis het grootst bij appartementen (+2,2%) en tussenwoningen (+1,9%). De waardeontwikkeling van vrijstaande woningen blijft daar met +0,3% ver bij achter. Deels wordt dit verklaard door het feit dat tussenwoningen en appartementen een stuk betaalbaarder zijn dan vrijstaande woningen en daardoor op dit moment populair zijn. Daarnaast blijft het aandeel doorstromers op de woningmarkt wat achter en stijgt het aandeel starters. De groep starters is veel vaker op zoek naar een betaalbaar appartement of tussenwoning, wat de waarde van deze woningtypen flink doet stijgen.

Woningwaarde-index tabel

Bron: brainbay/NVM

Rotterdam blijft dit kwartaal achter, over langere termijn juist grootste stijging

Van de vier grootste steden in Nederland laat Rotterdam dit kwartaal met +1% de kleinste waardestijging zien. In de overige steden is de stijging meer dan twee keer zo groot. Wanneer we wat uitzoomen en de waardeontwikkeling over een langere periode bekijken, dan noteert Rotterdam juist de grootste stijging. Koopwoningen zijn hier in 8 jaar tijd ruim in waarde verdubbeld. Vergeleken met 2015 ligt de waarde van de koopwoningen in Rotterdam 123% hoger. Voor woningen in Amsterdam bedraagt de stijging over deze periode 111%, in Utrecht en Den Haag 102%.

Woningwaarde-index G4 en NL

Bron: brainbay/NVM

Brainbay Woningwaarde-index loopt voor op PBK

De Brainbay Woningwaarde-index loopt een kwartaal voor op de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De reden hiervoor is dat bij het Kadaster een woning wordt geregistreerd op het moment dat de woning van eigenaar wisselt, ofwel de transportdatum. Bij de NVM wordt een transactie geregistreerd op het moment van het tekenen van de koopovereenkomst. Tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de transportdatum zit gemiddeld een periode van 3 tot 4 maanden.

In onderstaande grafiek is dit verschil goed te zien. Beide indexen (2015=100) laten dezelfde trend zien, waarbij zowel het hoogtepunt van de index als het dal erna bij de Brainbay index een kwartaal eerder genoteerd wordt dan bij de index van het CBS/Kadaster. Verder valt op dat de index van brainbay iets harder is gestegen, de woningaarde is begin 2022 bijna 95% hoger dan in 2015. De index van CBS/Kadaster ligt op het hoogtepunt bijna 89% hoger dan in 2015.

Woningwaarde-index vs PBK

Bron: brainbay/NVM en CBS/Kadaster

Lees hier het oorspronkelijke artikel.