Opname van kantoren en bedrijfsruimte daalt door onbalans tussen vraag en aanbod

In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar is de opname van kantoren (-26%) en bedrijfsruimten (-28%) sterk afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestegen rente en hoge energieprijzen, waardoor de vraag naar vastgoed en de bereidheid om te investeren afnemen. Desondanks blijft de vraag naar bedrijfsruimte en logistiek vastgoed bestaan. Het aantal transacties voor bedrijfsruimte en logistiek vastgoed steeg met 17%, terwijl het aantal transacties van kantoren met 21% daalde. Deze volumedaling wordt veroorzaakt door het wegvallen van grote opnames boven de 5.000 m², omdat het aanbod van hoogwaardig duurzaam vastgoed in deze categorie achterblijft bij de vraag. In tegenstelling hiermee had de winkelmarkt een goed kwartaal. Hoewel de opname van winkelruimte met 6% is gedaald, ligt het aantal winkels dat in gebruik is genomen 6% hoger.

Kantorenmarkt

In het eerste kwartaal van 2023 is er een algemene vraaguitval in de kantorenmarkt en is de inhaalvraag na corona vrijwel verdwenen. De opname van alle kantooroppervlaktes boven de 500 m² is gedaald, terwijl de vraag naar kleine metrages tussen de 200 en 500 m² stabiel is gebleven. Het beschikbare aanbod in vierkante meters is met 10% afgenomen tot 4,96 miljoen m², onder andere doordat nieuwbouw niet rendabel is en organisaties beperkt ruimte afstoten, ondanks het toegenomen thuiswerken. In de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht was de opname van kantoorruimte in het eerste kwartaal van 2023 laag.

Bedrijfsruimtemarkt en logistiek

De opname van logistiek vastgoed is sterk gedaald in het eerste kwartaal van 2023 vanwege het wegvallen van grote opnames boven de 5.000 m², terwijl de opname van kleine bedrijfsruimte tot 2.000 m² op niveau bleef. Het aanbod van bedrijfsruimte is gestegen, maar blijft dalen voor kleine metrages, terwijl factoren zoals een gebrek aan grond en uitbreidingsmogelijkheden de markt voor logistiek vastgoed afremmen.

Meer lezen?

Download hier het volledige rapport van de NVM.