Tekort bedrijfsruimtemarkt zorgt voor hogere opbrengst

Tekort bedrijfsruimtemarkt

Uit onderzoek van de NVM Business blijkt dat in het eerste kwartaal van 2022 24% minder opnames werden geregistreerd op de bedrijfsruimtemarkt.

Ook ten opzichte van Q1 2021 was sprake van een daling (-12%). De daling manifesteerde zich vooral in de koopsector.

Het tempo waarmee het aanbod daalt, gaat onverminderd door.

De nieuwbouw van bedrijfsruimten blijft achter door tekort aan materialen, bouwgrond en personeel en lange procedures bij overheden.

Vanuit de markt signaleren we een duidelijk tekort aan geschikte koopobjecten. Veel eindgebruikers willen kopen, terwijl ook beleggers op zoek zijn naar koopobjecten. Daarmee blijft er een opwaartse druk op de verkoopprijzen. Zo ook bij de recente verkoop van het bedrijfspand aan de Zeelandhaven 7 in Nieuwegein. De animo van eindgebruikers en beleggers was erg hoog. Middels een inschrijving werd een opbrengst gerealiseerd van ruim boven de vraagprijs.