In 2024 stijgt de NHG-grens verder

NHG Grens

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling van de Nederlandse overheid die bedoeld is ter ondersteuning en bescherming van huizenkopers bij het aangaan van een hypotheek. NHG biedt financiële zekerheid aan zowel kopers als geldverstrekkers. Elk jaar wordt de limiet vastgesteld voor de maximale woningwaarde waarbinnen consumenten aanspraak kunnen maken op deze garantie. Voor 2024 is de NHG-grens vastgesteld op €435.000.

Deze grens heeft sinds 2018 voortdurend een opwaartse trend vertoond. In dat jaar werd deze limiet nog vastgesteld op €265.000 en is gestaag gestegen tot €405.000 (exclusief energiebesparende maatregelen) in 2023. In 2024 wordt de NHG-grens verder verhoogd naar €435.000. Als je van plan bent om energiebesparende maatregelen op te nemen in je hypotheek, komt daar nog eens 6 procent bovenop, waardoor de NHG-grens wordt verhoogd naar €461.100. Deze verhoging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor potentiële woningkopers.

Voordelen

Het afsluiten van een hypotheek met NHG biedt aanzienlijke voordelen:

  • Lagere hypotheekrente: Leners met NHG profiteren vaak van een lagere rente, omdat geldverstrekkers minder risico lopen vanwege de garantie. De rentekorting kan oplopen tot 0,6% per jaar.
  • Bescherming tegen restschuld: Als je je woning gedwongen moet verkopen, dan kan het zijn dat de opbrengst onvoldoende is om de hypotheek af te lossen. In dat geval biedt de NHG bescherming tegen een restschuld. De NHG neemt de restschuld over van de geldverstrekker.
  • Kwaliteitsnormen: NHG stelt eisen aan de woning en hypotheekvoorwaarden. Dit zorgt voor een veilige en verantwoorde hypotheek.

Nadelen

Ondanks deze voordelen heeft een hypotheek met NHG ook enkele nadelen:

  • Kosten NHG: Er zijn kosten verbonden aan NHG, zoals een eenmalige premie en afsluitkosten.
  • Maximaal hypotheekbedrag: NHG hanteert een bovengrens voor de hypotheek, wat kan beperken hoeveel je kunt lenen voor een duurdere woning.
  • Strikter acceptatiebeleid: Om in aanmerking te komen voor NHG moeten kopers voldoen aan bepaalde inkomens- en financiële eisen, wat sommige mensen kan uitsluiten.

Uiteindelijk hangt de keuze tussen een hypotheek met of zonder NHG af van jouw persoonlijke voorkeuren en financiële situatie. Het goede nieuws is dat met de stijging van de NHG-grens in 2024, meer kopers nu de mogelijkheid hebben om een hypotheek met NHG af te sluiten.

Benieuwd naar jouw financiële mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.