Ontwikkelingen kantorenmarkt Q4 2021

Bedrijfsmakelaar Utrecht

In het vierde kwartaal werd bijna 385 duizend m² kantoorruimte opgenomen, een toename van 25% in vergelijking met een kwartaal eerder. In alle grootteklassen steeg het aantal vierkante meters opgenomen kantoorruimte.

  • Q4 2021 was een sterk kwartaal met opname van 384.000 m². Ten opzichte van Q3 steeg de opname met 25%. In Q4 van 2020 lag de opname 10% lager
  • Ten opzichte van Q3 daalde het aantal kooptransacties (-26%), terwijl de huurtransacties stegen (+28%)
  • Het jaartotaal voor 2021 komt uit op een opname van 1,15 miljoen m², wat het hoogste niveau is sinds 2016. Daarbij teken we aan dat we sindsdien meer transacties registreren
  • In alle grootteklassen registreerden we groei. In de categorie tussen 200 en 500 m² nam het transactievolume met 37% toe en tussen 500 en 1.000 m² met 23%. Tussen 2.000 en 5.000 m² registreerden we 66% volumegroei en nam het aantal transacties toe van 21 naar 32
  • Het opnamevolume in de vier grote steden steeg in geheel 2021 met 2%. In alle vier de steden steeg de opname. Toch nam het aandeel van de G4 in de totale jaaropname af van 48% in 2020 naar 37% in 2021. Buiten de grote steden is dus sprake geweest van een inhaalslag
  • We zien een afname in het aanbod. Ten opzichte van Q3 daalde het aanbod met 1,6%. Ten opzichte van Q4 2020 lag het aanbod 8% hoger, wat deels verklaard wordt doordat medio 2021 vervuilde aanboddata zijn geschrapt.

Klik hier voor de volledige uitgave

Bron: nvm.nl