Kantorenmarkt 2022: Meer vraag en dynamiek van actieve kleine gebruikers

De Nederlandse kantorenmarkt veerde in 2021 op na een moeizaam 2020. Ondanks dat thuiswerken gedurende het jaar de norm was, kwam de kantooropname in 2021 uit op het niveau van voor de Corona-uitbraak in 2020. De vraag trok vooral aan in de tweede helft van 2021. De totale opname kwam uit op ruim 1,2 miljoen m², wat circa 30% hoger is dan 2020. De hogere dynamiek bij kantoorhoudende bedrijven komt voort uit de goed draaiende economie. Ook heeft een flink aantal organisaties uitgestelde huisvestingsbeslissingen van voor de Corona-uitbraak doorgevoerd. Begin 2022 lijkt de pandemie achter ons te liggen en keren werknemers weer terug naar kantoor. Maar nieuwe onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en de ongewisse gevolgen hiervan op de mondiale economie, werpen een schaduw op het perspectief voor de kantorenmarkt. Bovendien wordt de kloof tussen moderne kantoren met laag energieverbruik en verouderd kantorenvastgoed groter.

Actieve kleine gebruikers

In totaal werd 4,87 miljoen m2 aangeboden, 8% minder dan in 2020. Opvallend hierbij is dat de daling met name aanwezig was bij de kleinere oppervlakten. Kleinere kantoorgebruikers zijn dus actief op de gebruikersmarkt.

 

Kantorenmarkt provincie Utrecht

Na een forse dip in 2020 steeg de kantooropname in de provincie Utrecht in 2021 met 8%. Vooral de stad Utrecht profiteerde van de opgeveerde vraag, ondanks dat er op de beste locaties in de stad een tekort aan moderne kantoorruimten is. Tegelijkertijd werden steden als Amersfoort en Nieuwegein geconfronteerd met een terugval
in opname. Gedurende het jaar daalde het beschikbare aanbod in de provincie Utrecht met 3% tot 678.000 m². Het tempo waarmee het aanbod daalt, neemt licht af.

Prijsontwikkeling Utrecht

De markt in Utrecht begeeft zich op twee snelheden. Vooral in Utrecht stad is veel vraag naar kantoorruimten. In het centrum en bij het station is de markt krap en dat zorgt voor stijgende huurprijzen die inmiddels oplopen tot bijna € 300,-/m². Ook naar andere moderne kantoren en goede locaties is voldoende vraag in de provincie, maar leidt dit nog niet tot noemenswaardige huurstijgingen. Aan de onderkant van de markt bevindt zich veel langjarig aanbod met lage courantheid. Hier staat het prijsniveau onder neerwaartse druk.

Tempo transformatie

Veel structureel aanbod vraagt om transformatie van een deel van de voorraad. Het herbestemmen van kantoren naar andere functies als wonen is nog steeds actueel. Alleen stagneert het tempo waarin grote oppervlakten uit de voorraad worden gehaald. De laatste jaren zijn al veel, met name kleinere, wooneenheden op deze manier gerealiseerd. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om geschikte panden op de juiste locaties te vinden.

Toekomst

Gunstige ontwikkelingen op de kantorenmarkt zijn voor gemeenten en ontwikkelaars niet direct aanleiding tot veel nieuwe marktinitiatieven. Door stijgende bouw- en materiaalkosten in 2021 en onzekerheid over de lange termijneffecten van de pandemie is er terughoudendheid voor nieuwbouwontwikkelingen. Hoe de kantorenmarkt zich in de toekomst ontwikkelt is afhankelijk van een aantal factoren. De hoge energiekosten kunnen positief uitwerken op de vraag naar en een toenemend belang van moderne en duurzame kantoren. De oplopende rente, sterk stijgende bouw- en materiaalkosten, recessie en oorlog in Oekraïne kunnen echter ook voor onzekerheid in de kantorenmarkt zorgen.

Bekijk hier de volledige uitgave

 

Bron: nvm.nl